Le nouveau Arne Quinze

Le nouveau Arne Quinze

Collect AAA - April 2018, p. 18; 87.

Voor de eerste keer haalt galerie Maruani Mercier een Belgische kunstenaar in huis, en dat is Arne Quinze. Hij begon als ‘popster van het design’ en wierp zich op de kunst, zijn eerste liefde. Sindsdien maakt hij mondiaal furore met enorme installaties van houten latten en kleinere sculpturale Stilthouses. Kunstcritici zijn er niet altijd tuk op, maar hij is wel de chouchou van de media. Zijn eerste solo bij Maruani Mercier, in het filiaal in Knokke, is My Secret Garden. Le nouveau Quinze est arrivé? Op een foto staat hij met zijn knap getatoeëerde armen in een zwart shirt van Lucky Lager te schilderen aan zijn ‘geheime rozentuin’. Drippings, wat fluokleuren en ook rozen van koperblaadjes: bloemen van bovenaf gezien, maar evengoed een soort guirlande zoals in 17e-eeuwse stillevens. Het mag dan een klassiek thema zijn, de nieuwe schilderijen beloven een mix te zijn van melancholie en ruige energie.

Kwaliteit boven alles

Sommige stadsinstallaties van Arne Quinze zijn bedoeld om een tijdelijk karakter te hebben. “Ik plaats ze in een urbanistisch landschap en haal ze daarna weer weg, waardoor er een enorme leegte ontstaat”, verduidelijkt hij. Materialen gebruiken die opzettelijk vergankelijk zijn zal Quinze echter niet doen: “Als kunstenaar is het belangrijk om grenzen te verleggen en op zoek te gaan naar het uitdagende en het vernieuwende. Hierbij moet je zorgen dat je kwaliteit brengt en de beste materialen gaat gebruiken.”
___

La galerie Maruani Mercier accueille, pour la première fois, l’artiste belge Arne Quinze. Il débutait comme pop star du design avant de se lancer dans l’art, sa première passion. Désormais, il fait fureur avec ses gigantesques installations de lattes de bois ou ses sculpturales ‘maisons sur pilotis’ de plus petite taille. Les critiques ne les apprécient pas toujours, mais il est le chouchou des médias. Sa première exposition solo chez Maruani Mercier, à Knokke, s’intitule My Secret Garden. Le nouveau Quinze serait-il arrivé ? On le voit sur une photo, bras tatoués et en che- mise de Lucky Lager, en train de peindre son Jardin de roses secret. Des drippings, un peu de couleurs fluo et aussi des roses dorées à la feuille de cuivre ; des fleurs vues du dessus, mais aussi une sorte de guirlande comme dans les natures mortes du XVIIe siècle. Même s’il s’agit là d’un thème classique, ces nouveaux tableaux paraissent être un mélange de mélancolie et d’énergie vitale.

La qualité avant tout

Certaines installations urbainesd’ Arne Quinze sont dotées d’un caractère temporaire. « Je les place dans un cadre urbain et les retire ensuite, ce qui engendre un vide énorme », explique l’artiste. Utiliser des matériaux expressément éphémères n’est toutefois pas son ambition : « En tant qu’artiste, il est important de repousser les frontières, de se mettre en quête de défis et de nouveautés. En ce sens, il faut veiller à apporter de la qualité et à utiliser les meilleurs matériaux. »

Arne Quine - Collect AAA
Arne Quinze interview Art Brussels